en united-kingdom fa

اثبات برخی از آخرین مبالغ پرداختی هفته اخیر

در جهت اعتمادسازی بیشتر لیست برخی از پرداخت های هفته اخیر در اپیزو در زیر نمایش داده می شود این واریزها تنها بخشی از واریزهای هر هفته به کاربران می باشد.در این لینک نیز نظرات برخی از کاربران اپیزو را می توانید مشاهده نمایید.

مشاهده نظرات کاربران

کاربر مبلغ واریز شده تاریخ
sob*********************** 102,340 $ 04 تير 1397
k_f***************** 1,105,598 $ 04 تير 1397
mai*********************** 972,360 $ 28 خرداد 1397
ali******************** 386,900 $ 28 خرداد 1397
mel******************* 356,670 $ 28 خرداد 1397
pey***************** 107,000 $ 28 خرداد 1397
kar*************** 223,780 $ 28 خرداد 1397
hok*************** 1,345,270 $ 28 خرداد 1397
poy************* 651,040 $ 28 خرداد 1397
cut***************** 127,300 $ 04 تير 1397
zah****************** 137,050 $ 28 خرداد 1397
inf********************** 118,840 $ 28 خرداد 1397
ms7************* 3,002,430 $ 04 تير 1397
ali********************** 100,500 $ 04 تير 1397
jav******************* 153,160 $ 04 تير 1397
abo*********************** 280,760 $ 28 خرداد 1397
ali*********************** 300,630 $ 28 خرداد 1397
lox*************** 136,300 $ 04 تير 1397
ali************************ 143,590 $ 28 خرداد 1397
om0************* 105,990 $ 28 خرداد 1397