تغییر رمزهای ساده و غیرایمن

کاربران گرامی

برای بهبود امنیت کاربران ، از امروز کاربران گرامی باید رمزهای خود را تغییر داده و رمز جدید امن دریافت نمایند .
برای دریافت رمز جدید به صفحه زیر مراجعه نمایید :
http://opizo.com/user/forgotpass

پس از دریافت رمز عبور موقت و ورود به پروفایل می توانید رمز دلخواه خود را با رعایت موازین امنیتی ، انتخاب نمایید .

نکات مهم در انتخاب رمز امن :

درانتخاب رمز جدید ،  از رمزهایی که بر روی سایر اکانتهای خود در سایتهای دیگرقرار داده اید استفاده نکنید .
در رمز خود حتما از حروف و عدد و  علامت استفاده نمایید .
در انتخاب رمز از کلمات و عبارتهای قابل حدس استفاده ننمایید مثل 123.. یا abcd...