افزایش درآمد کاربران

1 مهر 1396
 

افزایش درآمد کاربران ایرانی از 130 به 180 ریال از هر آی پی در روز

بنا به درخواست کاربران گرامی و با افزایش تبلیغات در صفحات تبلیغ ، تعرفه نمایش تبلیغات با بیش از 38% افزایش قیمت از 130 ریال در هر آی پی ایرانی به 180 ریال در هر آی پی افزایش می یابد .
این افزایش درآمد از تاریخ " 2 مهر 1396"  همزمان با بروزرسانی صفحات تبلیغ روی سایت اعمال میگردد.

 نحوه محاسبه قیمت هر بازدید و درآمد از آنها بصورت زیر میباشد :

بازدید اول یک نفر 40 ریال

بازدید دوم همان شخص 30 ریال

بازدید سوم همان شخص 40 ریال

بازدید چهارم همان شخص 30 ریال

بازدید پنجم همان شخص 40 ریال

مجموعه 180 ریال برای هر آی پی در هر روز