امکان ساخت لینک رمزدار و زمان دار

با سلام

امکان جدید ایجاد لینک های رمز دار و زمان دار ، یکبار مصرف و یا چندبار مصرف به اپیزو اضافه شد .

برای استفاده از این امکان از صفحه کوتاه کردن گروه و یا بخش ویرایش لینک میتوانید وضعیت لینکهای خود را مشخص کرده و یا تغییر دهید .