غیرفعال شدن درآمد از ای پی های غیر ایرانی

با سلام

به دلیل نداشتن تبلیغ برای کاربران غیر ایرانی و از طرفی مشکلات مربوط به تقلب از ای پی های خارجی با پراکسی ازین پس امکان پرداخت درآمد روی آی پی های خارجی علی رقم میل باطنی ، غیر فعال خواهد شد و فقط به آی پی های ایرانی درآمد پرداخت می گردد  . به زودی امکان فعال خواهد شد که کاربران بتوانند بازدید های خارجی رو مستقیم کنند . مسلما در صورتیکه بتوانیم تبلیغات خارجی متناسب روی صفحات قرار دهیم بخش درآمد از این آی پی ها مجددا فعال می گردد .